Wat is CIRP?

 

Soms maak je een incident mee aan boord of op de route, dat veel impact op je heeft en waarover je graag met een collega zou willen napraten. Deze mogelijkheid bestaat sinds in januari 2008 het Critical Incident Response Program (CIRP) werd geïntroduceerd. CIRP is opgezet om vliegende collega's te helpen bij de verwerking van emoties die ontstaan na een critical incident aan boord of op de route. De opvang door CIRP is volledig vertrouwelijk. Zij vindt plaats naast de reguliere opvang door CCM en vervangt deze dus niet.

Wat doet CIRP?

 

CIRP biedt ondersteuning aan in de vorm van telefonische nazorggesprekken door cabinecollega's. Dit zijn vrijwilligers, die uitvoerig getraind zijn in het voeren van opvanggesprekken en het herkennen van problemen bij de verwerking van critical incidents. Niet meer en niet minder. Zij zijn zich zeer bewust van hun grenzen. Ze verlenen emotionele ondersteuning na een schokkende gebeurtenis. Uitgangspunt is dat de emotionele reactie op een critical incident een normale reactie is op een abnormale situatie. Indien er mogelijke problemen met het verwerkingproces worden gesignaleerd, zal een vrijwilliger adviseren contact op te nemen met de unit manager.

Hoe werkt CIRP?

 

Na een critical incident word je actief benaderd door een vrijwilliger van CIRP met het aanbod voor een nazorggesprek. Of en wanneer je op het aanbod van CIRP ingaat, bepaal je zelf. In het gesprek wordt informatie geboden over de mogelijke emotionele gevolgen van critical incidents, de mogelijke stress en hoe je hiermee om kunt gaan. Het biedt je de gelegenheid om samen met een collega de gebeurtenis te bespreken in een vertrouwelijke sfeer. Soms worden sterke emoties niet veroorzaakt door een critical incident. Het kan zijn dat een relatief klein incident door een samenloop van omstandigheden toch een heftige ervaring wordt. In dit soort gevallen kun je zelf contact opnemen met CIRP.

Promotiefilm